Dangiškasis kliejus

Posted by in apmąstymas

Labai dažnai žmonės pasiryžta visokiems darbams, bet nevisada sugeba juos įgyvendinti. Atrodo, kad turi viską: ir norų, ir jėgų, ir laiko, ir galimybę, bet nepavyksta, nes…truksta svarbiausio – Dievo. Todėl protingai elgiasi žmonės kuriantys šeimą – prašo Dievą palaimos, kad jų meilę ir nutarymą kartu gyventi Viešpats sukliejuotų sakramento malone. Išbandymo ar sunkaus metu, kai nebeužtenka jėgų laikyti vienas kitą už ranką, „dangiškojo kliejaus“ sulipdymo dėka meilė atgyja ir vėl sužydi.