Viešpats Jėzus Aukščiausias ir Amžinas Kunigas

Posted by in apmąstymas

Tobuloje ir vienintelėje Jėzaus aukoje slepiasi beribė Viešpaties meilė, neatšaukiame Jo ištikimybė, Dievo gyvenimo visagalybė, aukščiausias gailestingumas ir viską žmoguje (širdį ir mintis, jausmus ir atmintį, troškimus ir valią) perkeičiama malonė. Nors ta auka vieną kartą istoriją Dievo Sūnaus buvo paaukota, visą laiką yra sudabartinama Eucharistijoje ir pastoviai neša palaimintų vaisių. Kiekvienas gali jais naudotis, užtenka jų, kad atleistų visas mano nuodėmes ir kad atleistų visų žmonių visų laikų nuodėmes.