Suaugęs turi tapti vaiku

Posted by in apmąstymas

Kiek kartų supykau, Dieve, kad atsiuntei man sunkumų, išbandymų, kančių…Buvau toks suaugęs, viską žinantis, išpuikęs. Bet, tik supratęs, kad tai viskas tik mano labui, grįždavau pas Tave. Kur gi kitur surąsčiau saugius glėbius ir tiek demėsio? Vaiko akimis viskas atrodo kitaip – teisingai, nes jie žino, kad svarbiausia yra Tėvo Dievo artumas.
Tik tokių vaikų yra Dievo Karalystė.