Gaunu daugiau negu atsižadėjau

Posted by in apmąstymas

Šiandien Dievo žodis parabole aiškina koks svarbus yra Dievas ir gyevnimas Evangelija. Nei vietos, nei žmonės, nei turtai netrukdo skelbti Gerosios Naujienos, jeigu tik Dievas yra pirmas mano gyvenime, širdyje, mintyse, nes tada viskas yra savo vietoje. Ir Dievui atiduodu garbę, Jį myliu, Jam esu ištikimas, ir visus savo kasdieninius reikalus tvarkau pagal Jo karalystės taisyklės – meilės įsakymą, ir pats tampu šventu, arba bent šiek tiek šventesnis 🙂 , kaip šventas yra Viešpats. Už tinkamą gyvenimo hierarchiją Jėzus žada čia žemėje šimtą kartų daugiau, negu palikau, o paskui visą amžinybę. O tai yra gera investicija!