Garsus prašymas

Posted by in apmąstymas

Neturėjo mikrofono, bet buvo išgirstas. Nieko nematė, bet atpažino Tą, kuris galėjo jam padėti. Minijoje galėjo susimaišyti, bet niekas jo nesustabdė kelyje pas Jėzų. Bartimiejaus tikėjimas šaukė, jo širdis pasitikėjo ir jo meilė nuvedė jį pas Jėzų, kuriam galėjo pasakyti, ko jam reikia. Tada taip pat kūno akimis praregėjo.