Nežinome

Posted by in apmąstymas

Rašto aiškintojai ir seniūnai išvengdami įspėjimo nuo Jėzaus ir bijodami minijos pasirinko gyvenimą toliau be apsisprendimo. Taip atidengia savo dar didesnę gėda ir pralaimėjimą, nes nei jų sielos neapvalo Dievo gailestingumas nei jie neišsaugojo savo autoriteto žmonių akyse.