Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats

Posted by in apmąstymas

Kai kuriems atrodo, jog Dievas pastoviai sugalvoja vis naujų įsakymų bei liepia ir reikalauja drausmingai juos vykdyti. Tačiau Viešpats visiškai nežiauriai įsakynėja, bet rodo tiesą apie save, Vienintelį Kurėją ir Išganytoją, ir apie Jo ištikima meilę bei apie mus, žmonės, Jo kurinius ir kokiai teisingi ryšiai turi būti tarp mūsų.