Logika

Posted by in apmąstymas

Privalau pripažinti, jog Dievas mane sukūrė, nes pats to padaryti negalėjau, nes manęs nebuvo. Turi išpažinti, jog be Viešpaties negalėčiau nieko padaryti, nes esu labai silpnas ir pažeidžiamas. Todėl, pagal logiką, priimu tiesą, jog Dieve atrandu savo pilnatvę, tobulybę, džiaugsmą ir laimę, kaip nuklydusios avys, kurias suranda uolus ganytojas.