Eikite ir skelbkite

Posted by in apmąstymas

Stebėtina, kaip labai Jėzus pasitiki savo mokiniais. Vos vieną pamokslą ant kalno išklausę ir pamatę keleta stebuklų mokiniai yra siunčiami skelbti Evangeliją. Tačiau nieko nereikia stebėtis, nes viską daro ne savo jėgomis, gabumais, talentais, bet Jėzaus vardu ir Jo galia. Todėl į misijos kelionę jie neima nieko, kad greičiau išsiruoštų ir eitų, ilgai nekeliautų, niekur nesustotų ilgiau negu reikia ir kaip reikia vėl eitų toliau, kol visus žmones pasieks Geroji Naujiena.