Vaikai vieno Dievo

Posted by in apmąstymas

Pats faktas, kad darau gerus darbus nereiškia, jog esu Dievo vaikas. Kartais už tų darbų gali slėptis kitas tikslas – tikiuosi pagalbos-atlyginimo, kai aš atsirasiu bėdoje, ieškau garbės ir kitų pripažinimo arba noriu patenkinti savo puikybę ir didžiuotis savo akyse, kad esu jautrus kenčiančių atžvilgių. Taip elgesi pagonys ir žmonės naudojantys savo pareigas asmeniniams reikalams bei naudai. Saulė, menulis, lietus, orai, džiaugsmas, pasaulio grožybė, draugystė… – tai nemokamos Dievo dovanos visiems, ir Jam ištikimiems ir ne, nes visi yra Jo vaikai.
Kaip keistai atrodo, kai du broliai kovoja dėl abiems tėvų duotų žaislų.