Ne žmogui

Posted by in apmąstymas

Ko Eliziejus prašė Eliją kol tas dar nebuvo paimtas į dangų? Gali atordyti, kad norėjo gauti savo mokytojo jėgas, kad galėtų tampti galingu, garsiu, giriamu žmogumi. Tačiau taip galvoja tik tie, kurie patys šito prašytų. Eliziejus žinojo, jog yra išrinktas ir pašauktas, todėl prašė jėgų, kad kuo geriau įvykdytų jam skirtus uždavinius, kad patiktų Dievui, ne žmogui.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.