Apie dvasinį įkyrumą

Posted by in apmąstymas

Viešpats Dievas tikrai dažnai juokiasi klausydamas mūsų prašymų, maldavimų, paruoštų planų, scenarijų pristatytų patvirtinimui, arba tiksliau, įgyvendinimui. Tačiau kasdien meldžiamės „teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje“, o ne „teesie mano valia, kaip čia žemėje sugalvota, taip danguje įvykdyta…
Pasitikėk Dievu, taip stipriai, be išimčių ir priimk Jo valią. Juk Jis nėra kažkoks tyronas ir nenori tavo pralaimėjimo, bet nesibaigiančios laimės.

Apmąstymą parašė br. Robert Kozielski OFM Conv.