Dievo karalystės teisybė

Posted by in apmąstymas

Ačiū Tau, Dieve, jog esi ir leidi žavėtis Tavimi. Tu esi toks nuolankus ir tylus, ir paklusnus, kad užtenka kunigui ištarti konsekracijos žodžius ir nužengi iš dangaus, pasislėpi duonos gabaliuke ir maitini mus, nuodėmingus žmones. Gailestingasis Viešpatie, savo švelnumu kaip žiedlapiais ar plunksnomis apkabini kiekvieną nuodėmės sužeistą. Stipriai ir steigiai kaip kroklio vanduo apvalai nuo kiekvienos nuodėmės ir netvarkingo prisirišimo. Išmintingai dorybių mokai ir kantriai viską kartoji, kol išsimoksiu rinktis, kas yra gera ir atmesti, kas yra bloga. Šventas ir darantis tyrą ištobulini kiekvieną mano intenciją ir motyvą.