Mirusieji turi laidoti mirusius?

Posted by in apmąstymas

Jėzaus mokinys neturėtų krapštytis mirtyje, bet save ir kitus kelti į gyvenimą, tai reiškia semti gyvybę iš Jėzaus. Viešpaties sekėjas kiekvienoje situacijoje privalo domėtis Kristumi, o ne tuo, kas atima gyvenimą: kitų ydomis ir nuodėmėmis, savo kalte ir įsižeidimais, paviršutiniškiais ir beprasmiškais dalykais. Beje, net patogus lizdas gali tapti kapu, todėl geriau pajudėti su Jėzumi į … šiandien.

Apmąstymą parašė br. Kamil OFM Conv.