Šventųjų sunkios nuodėmės

Posted by in apmąstymas

Petras ir Paulius lygiai buvo sunkiai nusidėję darydami rimtus nusižengimus (užtenka priminti išdavystę ir persiekiojimą). Tačiau po atsivertimo, abiems priėmus malonę ir besąlygišką Išganytojo meilę, jų gyvenimas neįtikėtinai pasikeitė: nustojo gyventi dėl savęs, o jų senos nuodėmės buvo nuplautos Avinėlio Krauju. Jie ėjo iš paskos, tame kelyje atidavė savo gyvybę ir taip išpildė Dievo planus bei pasiekę šventųjų garbę

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.