Šuo loja…

Posted by in apmąstymas

…o karavanas eina toliau – sako patarlė. Žmogus gali nesutikti, priešintis arba pyktis, jog Dievo valia tokia, o ne kitokia, jog Dievas sprendžia kitaip negu jis nori, jog Viešpaties įsakymai yra tokie, o ne kitokie, jog Amžinojo išganymo planas nesutampa su jo planais pasiekti „laimę“. Tačiau Viešpats visada padaro tai, ko nori ir kaip nori. O Jo tiklas, mūsų džiaugsmas, pasiekiamas tik pilnais gailestingumo ir meilės išmintingais darbais.
Ir kam taip pikti ir prieštarauti?