Gausumas…

Posted by in apmąstymas

… dieviškos palaimos ir malonių apsireiškia per turtus, sėkmę, saugumo jausmą, taiką ir sielos ramybę. Žmogui atsisukusiam nuo Dievo ir nusidėjusiam prieš Jį, bet norinčiam sugrižti pas Viešpatį, pranašo Amoso balsas tampa vilties šaltiniu. Taigi, ko dar laukti?

Apmąstymą parašė br. Tomasz OFM Conv.