Kas nėra mokinys

Posted by in apmąstymas

Jėzus aiškiai norėjo, kad Jo mokiniai prašytų naujų darbininkų Dievo pjūčiai. Pasirodo, jog tai labai geras metodas atskirti mokinius nuo ne-mokinių (nebūtinai šiuo įrakiu reikia patikrinti kitus, geriau patį save). Fariziejai isteriškiai ir dviveidiškai kaltindami Jėzų nesimeldžia. O maldos stoka, bei Viešpaties įsakymų nepildymas tai vėjo sėjimas, kurio derlius nebus niekas kitas, kaip milžiniška, nesuvaldoma, nenutildoma audra širdyje.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.