Išminčių kvailystė

Posted by in apmąstymas

Ne menkas protas, trumpa atmintis ar inteligencijos stoka yra kliūtis sužinoti kažką naujo ar gero išmokti, bet įsitikinimas, jog viską jau žinau. Tada ir Dievo duotą pašaukimą ir savo gyvenimo vaisius lengva pavadinti savo nuopelnais, o save pripažinti genialiu autoriumi. Nuolankieji, tie, kurie prašo Dievą intepretuoti jų gyvenimo įvykius, daugiau supranta ir turi išminties.