Nuovargis

Posted by in apmąstymas

Siela trokšta atgaivinimo ir Dievo artumo. Širdyje pastoviai vyksta kova: ar išsirinkti kelią vedantį pas Dievą ar eiti savo, pramintu taku vedančiu į klystkelius.
Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią ir palaužyk mano užsispirusią širdį, nes esu išvargintas ir prislėgtas, o mano jungas yra kartus ir našta sunki!

Apmąstymą parašė br. Piotr Pliszka OFM Conv.