Dievo prisilietimas

Posted by in apmąstymas


Šiandien Evangelijoje skaitome, kad Jėzus pašaukė apaštalus. Visi jų gauna vienodą malonę. Taip pat ir Judas, kuris tik veliau tapo išdavyku, nes neleido Viešpačiui jį ugdyti, auklėti, formuoti, paliesti. Kiti apaštalai ir susirinkusi aplink Mesijo minija troško paliesti Jėzų, kad pasveiktų, kad per gyvenimą pradėdu eiti tinkama kriptimi.
Ar tu patirai Dievo prisilietimą?