Ar noriu būti kaip perseidas?

Posted by in apmąstymas

Viešpats rodo palaiminimo kelią, kuris nėra lengvas nei patogus, bet tikrai veda gera kryptimi. Trumpi gyvenimo nepatogumai priimti su nuolankumu ir ramia širdimi tampa auklėtoju, charakterio kalviu, vertybių įskiepu. Jei kas norėtų išvengti šio kelio triūsų ir išbandymų bei eitų malonumo ir legvumo keliu, jo gyvenimo tikslu taptų vien šios žemės gerovė. Tas žmogus būtų kaip perseidas, kuris ryškiai šviečia, pritraukia dėmesį, tačiau greitai ir negrįžtamai užgęsta. Ir tokiam vargas.