Prikelimas gyventi

Posted by in apmąstymas

Našlei verkiančiai dėl savo vienatinio sūnaus mirties ir savo Motinai Marijai, kurios Nekaltąją Širdį Golgotoje perdūrė sopuliai bei kiekvienai mamai, kuri sielvartauja dėl savo vaiko nelaimės susigraudinęs Jėzus parodė savo dievišką galią, kuria valdo gyvenimą ir mirtį. Jis ne tik su meile sukūrė žmogų, ne tik dosniai davė žemiškąjį gyvenimą ir gailestingai gali jį sugražinti ar palengvinti. Jėzus nugalėjo nuodėmę ir jo pasekmę – mirtį bei prikelia amžinajam gyevnimui.

 

Foto: Krystian Kiwacz