Kryžius

Posted by in apmąstymas

Iki Jėzaus meto kryžius buvo laikomas pasmerkimo, atmetimo, prakeikimo, bausmės ir mirties ženklu. Nuo Golgotos laikų kryžius gavo naują – meilės, atpirkimo, gailestingumo ir gyvybės prasmę. Taigi, dėkodami Viešpačiui už Jo pasiaukojimą dėl mūsų išganymo, drąsiai imkime savo kasdieninį pareigų, darbų, ligos ir sunkumų kryžių, kad ir mes tamptume prisikelimo dalyviais.