Motina, kuri viska supranta

Posted by in apmąstymas

Marija stovinti prie savo Sunaus kryžiaus moko mus paklusnaus tikėjimo, ištvėrmės sunkumuose, pasitikėjimo Dievo Apvaizdai. Susirūpinusi dėl savo vaikų išganymo kartu su Jėzumi kenčia  pripildama, ko dar truksta Bažnyčiai. Kadangi Jinai žino, kas mums yra geriausia, pastoviai šaukiamės Jos globos ir apginimo.

Apmąstymą parašė br. Piotr Pliszka OFM Conv.