Gyvenk Dievu!

Posted by in apmąstymas

Visagalis Gerasis Dievas yra viso grožio, visko, kad mus supa, Kūrėjas. Jis taip pat viską palaiko, kad toliau gyvuotų. Jis sukūrė ir mus įkvėpdamas gyvenimo alsavimą ir pašaukė į tą kūrybą mūsų tėvus. Argi tada viskas yra vargas – be Dievo palaimos taip, nes tik Jis duoda mūsų gyvenimui prasmę. Taigi, gyvenk Dievu!