Kas esu?

Posted by in apmąstymas

Ar suvoki kas tu esi, kokį darbą čia žemeje privalai atlikti? Ar žinai, jog esi mylimas Dievo vaikas, dėl kurio Jėzus atėjo į žemę paimti tavo nuodėmes, būti atmestas, ir net nužudytas, kad tik tu turėtum gyvenimo pilnatvę?
Jei šitą suvoki, tai tikriausiai iš laimės pastoviai esi šoke.

Apmąstymą parašė br. Robert Kozielski OFM Conv.