Kad išganytų

Posted by in apmąstymas

Dramatiški Jobo žodžiai: „Aš jo nematau, pas mane kai ateina,
nepastebiu jo, kai pro šalį pralina” rodo , kaip giliai yra sužeista jo širdis. Viešpats Dievas labai gerai žino visų žaizdas ir kiekvienam asmeniškai teikia tinkamą kreipinį. Panašiai šiandien Evangelijoje Jėzus vieną nuvaro, o kitą patraukia. Kiekvienam duoda tinkamą žodį, kad išganytų.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.