Kam Apaštalams reikalingas yra tikėjimo sustiprinimas?

Posted by in apmąstymas

Gal tam, kad galėtų atleisti net 77 kartus, apie kuriuos Jėzus kalba vieną sakinį anksčiau?
Gal tam, kad vienu žodžiu galėtų daryti neįprastus dalykus, tokius kaip liepti šilkmedžiui persisodinti arba pyktį išrauti iš savo širdies?
Gal tam, kad sąžiningai atliktų savo pareigas ir dėl to nepasiduotų puikybei?

Ar mano tikėjimui reikia sustiprinimo?