Tėveli!

Posted by in apmąstymas

Viešpaties malda tai geriausias pavyzdys kaip reikia kalbėti su Dievu. Pirma Dievą reikia šlovinti ir aukštinti, nes tik Jam tokią garbę priklauso. Paskui su pasitikėjimu ir besąlygiškai priimti Jo valią, nes Jo išmintis amžina ir siekia esmės gilumos. Tik po to Jį prašyti visko, kas būtina kasdieniniam gyvenimui bei dvasiniam augimui. Tačiau svarbiausias yra vaikiškas pasitikėjimas bei mielas, gražus ir pilmas meilės, dėkingumo ir džiaugsmo kreipinis, pvz.  „TĖVELI”

Dievas Tėvelis, pilnas gailestinugumo, neatsisakys savo vaikų, nors jie ir žiauriai nusidėtų. Šv. Faustina, gailestingumo sekretorė, šios dienos globėja, ragina pas Tėvelį sugrįžti.