Karoliukų grandinėlė

Posted by in apmąstymas

Jokia karalystė, maža ar didelė, šeima ar klasė, kaimynai ar pažįstamieji, įmonė ar bendrija neišliks, jei nebus vienybės, bendradarbiavimo, atleidimo ir atsiprašymo. Jėga nukreipta prieš kitą, nuodingi žodžiai, vienuma siekiant egocentriškų ir priešingų tikslų ątneša tik skilimą į kiekvieną, net stipriausią bendruomenę, kol lieka tik tuščios, nors gražios sienos. Taigi, kuo greičiau reikia imti į ranką rožinį – surištus į vieną grandinėlę karoliukus, bei kartu su Marija apmąstyti Jėzaus veiksmus ir pakviesti Jį į savo širdį, kad netinkamas svečias neužsinorėtų tenai apsigyventi su savo kompanija.