Graži Marija

Posted by in apmąstymas

Marija yra labai graži jai suteiktų Dievo malonių dėka. Taip pat įsiklausydama į Dievo valią bei ją įgyvendindama neleido Dievo malonėms nei išsisklaidyti nei jų bergždžiai neišeikvojo. Todėl Marija išliko graži ir lieka visiems amžiams mums pavyzdys.