Grybai

Posted by in apmąstymas

Štai tobulas būdas grybauti: pripažinti, jog viskas ką darau yra puiki ir nėreikia man klausytis Viešpaties Dievo balso savo širdimi. Šalia to, kiekvieną įspėjimą priimti kaip puolimą ant mano nuostabų asmenį. Tai yra geriausias kelias nepaveldėti Dievo karalystės. Žavėtis savimi ir savo veikimu tai ženklas, kad nevadovauja man Šventoji Dvasia ir aš nepriklausau Kristui, grybaudamas tolimame, tamsiame miške.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.