Kaip geriausias aktorius

Posted by in apmąstymas

Kiekvienas mūsų šiek tiek yra panašus į aktorių, kuris viešai vaidina kažką kitą negu iš tikrųjų yra, kad turėtų naudos. Jėzus tokį elgesį vadina veidmainyste, hipokrizija, vaidyba. Didelė laimė, jog Dievo šviesa atidengia tiesą apie melą, nuodėmę ir blogį, paversdama neapykantą meile, puikybę nuolankumu, priekaištavimus džiaugsmu ir atvirumu.

Apmąstymą parašė br. Robert Kozielski OFM Conv.