Sveika, Terese!

Posted by in apmąstymas

Dievo pažinimas įpareigoja vykdyti Jo valią. Dievo pažinimas irgi leidžia pažinti tiesą apie save. Priimdama Šventosios Dvasios pamokymą šv. Teresė labai gerai šitą suvokė. Atrasdama šį ryšį pradėjo gyventi dideliu radikalizmu ir rimtai žiūrėti į Viešpatį Jėzų bei Jo Evangeliją. Ir taip turi būti!

Apmąstymą parašė br. Tomasz OFM Conv.