Gyvųjų numirelių maršas

Posted by in apmąstymas

Pirmame skaitinyje yra žodžių, nuo kurių negalime pabėgti į „svelnia“ interpretaciją. Nuodėmė, nors liekama gyvūs žudo mus ir jokia tai paguoda, kad dar gyvename. Koks tai gyvenimas, jei jisai nesitęsia amžinai ir visą dabartis žengia neišvengiamai mirties link. Kadangi Jėzus malone mus išgelbė, su džiaugsmo himnais bei su baime rūpinkimės savo išganymu. O tai reiškia pasilikti su Viešpačiu, o nuodėmę vienprasmiškai ir radikaliai pašalinti iš savo gyvenimo.

Apmąstymą parašė br. Kamil OFM Conv.