Neleisti būti užkluptam

Posted by in apmąstymas

Atpažindami įvairius ženklus ore, ant dangaus, ant žemės galime greitai veikti ir taip išvengti nemalonių steigmenų, nelaimių ir neleidžiame būti užklurti. Atiduodami savo gyvenimą Jėzui, priimdami Jį kaip savo Viešpatį ir Išganytoją, niekada neprarasime vidinios ramybės, nes Jis viskuo pasirūpins. Siekdami pastovios širdies ramybės ir vidinio džiaugsmo leiskime Jėzui perkeisti kiekvieną savo gyvenimo, namo, šeimos, darbo, tarpasmeninių ryšių sritis.

Apmąstymą parašė br. Robert Kozielski OFM Conv.