Pats sau meldėsi

Posted by in apmąstymas

Evangelijoje Jėzus pasakoja apie fariziejų ir muitininką, kurie atėjo melstis. Pirmas, gal ir tiesa, kalba apie savo darbus, bet giriasi, save aukština, o kitus nuvertina – remiasi savo pasisekimais. Antras nuolankiai ieško Dievo Gailestingumo trupinėlius, nes pripažįsta savo silpnybę. Kai muitininkas susitikęs su Dievu gavo atleidimą, tai fariziejus pabuvęs su savimi, pats sau pasimeldęs, Dievo nesutikęs, toks pats sugrižo namo.

Apmąstymo gairės – br. Tomasz Szymczak OFM Conv.