Dangiškieji vartai

Posted by in apmąstymas

Tiesa, dangaus vartai yra ankšti, nes reikia palikti savo sumanymus, atsikratyti žmogiško išdydumo, nugalėti silpnybės ir pagundas, sutramdyti nekilnius norus, sustabdyti pyktį, atmesti baimę ir abejones, nepritarti gyvenimui nuodėmėse. Kita vertus, dangaus vartai yra labai platūs, nes pro juos galima įnešti maišą gerų darbų, gražių žodžių ir tiesos himną, širdį prikrautą meilės Dievui, sielą papuoštą dorybėmis, protą paremtą išmintimi, ištervingo ieškojimo Dievo, drąsių liudijimų sąrašą.