Viešpats, mano tvirtovė!

Posted by in apmąstymas

Kasdien girdime apie įvairius planus. Kai kurie yra džiūgūs, kai kurie gąsdina. Bet nieko nereikia bijoti, nes niekas neatsitiks be Dievo sutikimo. Nesvarbu ar tai bus niekšingų žmonių suplanuota apgaulė, ar tai mano kvailybė bei silpnumas, ar tai pyktojo gudrybė – tik tai, ką Dievas sugalvojo, įvyks, o kiekvienas veiksmą neturintį savyje gėrio, apsukti priešingai, kad visame kame matytųsi Jo gerumą, gailestingumą ir meilę. Todėl verta visada priimti Viešpaties valią ir pasitikėti Juo lyg priešo niekada nenugalėta tvirtove.