Apaštalas?

Posted by in apmąstymas

Jėzus išsirinko tuos, kuriuos pats norėjo – nieko neverčiamas, nepapirktas, nesuklaidintas. Išsirinko 12, kad būtų su Juo, matytų Jo padarytus stebuklus, girdėtų Jo pamokslus, kad patys uoliai laikytųsi Dievo žodžio, augtų ir bręstų dvasioje bei kitiems padėtų eiti į išganymą, net beviltiškose situacijose.
Įdomu, ar Jėzus užtenka šitų dviejų, ar užtenka dvylikų?