Dievo ašaros

Posted by in apmąstymas

Aišku, kad atmesta meilė, nepastebėtas pasiaukojimas, rūpestis ar darbas likę be padėkos, mylimojo širdyje sukyla liūdesį.Net visa upė ašarų gali pabėgti iš akių. Verkia ir pats Dievas, kai neatpažįstame Jo atejimo laiko, kai nesinaudojame Jo malonių. Taip pat tie, kuriems rūpi brolių seserų likimas, sielvartauja. Kai žmogus gali pasiduoti, prarasti viltį, numajoti ranką, Dievas nenustoja gelbėti savo vaikų ir atsiunčia savo mylimąjį viengimį Sūnų visus atpirkti.