Apie pagarbą Dievo namams

Posted by in apmąstymas

Pagalvojau apie prie bažnyčių esančias parduotuvėles – kodėl jos veikia, jeigu Jėzus išvarė prekiautojus ir pinigų keitejus? Buvau neramus, kol nesupratau, kad Jeruzalės šventyklos prekiautojai neplatino stiprinančių tikėjimą ir pamaldumą religinių prekių, bet surinkdavo mokesčius, apgaudinėdavo ir užmesdavo netaisingus įkainius… Jėzaus elgesys tampa mums pranešystės ženklu ir moko, kad Dievas labai rimtai įsiklausia į maldą ir žiūri į pamaldumą, nes lygiai svarbi Jam yra akmeninė bažnyčia ir žmogaus širdies šventovė, kuriose troško gyventi.

Apmąstymą parašė br. Robert Kozielski OFM Conv.