Štai mano motina ir mano broliai

Posted by in apmąstymas

Būti viena šeima su Jėzumi tai tikrai didelė garbė ir …įsipareigojimas. Mesijas pats nurodo, ką reikia daryti, kad būtume pripažinti Jo artimiaisiais. Marija tobulai išpildo Tėvo valią, priima kiekvieną Dievo žodį ir nuolankiai tarnauja Viešpačiui, nes „labiau saugo Tiesą širdyje, negu kūną įsčiuose…Būti širdyje daugiau reiškia negu būti įsčiuose”/šv. Augustinas, Pamokslas 25/.