Iš paskos Jo!

Posted by in apmąstymas

Kiekvienas Evangelijoje aprašytoje istorijoje turi savo vietą: verkianti Marija Magdalietė, uždusęs Petras nesuspėjantis taip greitai bėgti kaip jaunesnis Jonas bei pats autorius, kuris turėjo pamatyti, kad įtikėtų. Kiekvienas tampa liuditoju žinančiu Jėzaus gyvenimo įvykius ne iš laikraščio ar interneto, bet iš savo patirties, t.y. iš baimės, skausmo ir dvėjonių, ar iš džiaugsmo ir vilties. Mes, gyvenantys 2000 metų veliau, irgi tampame Jėzaus liuditojais, jei tik skubame iš paskos Jo, jei tik trokštame susitikti su Juo ir Jį pamilti.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.