Antras gimimas

Posted by in apmąstymas

Tikime į Dievą kai priimame Jo pranašystes, kai įtikėjome, kad Jis viską padarys, ką pažadėjo. Tas tikėjimas sustiprintas Kūrėjo ilgesiu privalo augti mumyse iki tos dienos, kai Viešpats pradės tesėti savo žodį, kad būtume subrendę priimti tai, ką Jis duoda ir nepasiliktume patenkinti vien pažadais. Tokio tikėjimo dėka galime antrą kartą gimti, bet šį sykį, ne nuodėmei, ne baimei, ne vergystei, bet būti laimingais Dievo vaikais!