Kas esi?

Posted by in apmąstymas

Išpažįsti Sūnų ir Tėvą? Tikrai tiki, kad Jėzus yra ne tik ypatingas, svarbus žmogus, o Dievas Tėvas nėra vien tik Jo Tėvas, bet ir tavo, bei Jisai nieko kito nedaro tik gyvena ir rūpinosi savo vaikų laime? Tai reiškia, kad tau nereikia būti „Dievu“, kuris viską žino ir viską privalo kontroliuoti. Užtenka, kad busi Dievo vaiku ir į Jo rankas sudėsi visą save, nes Dievas konkrečiai pasirūpins tavimi.

Apmąstymą parašė br. Kamil OFM Conv.