4 kartus velnias

Posted by in apmąstymas

Jeigu kažkas nori numenkinti kunigo ar tikinčio pasauliečio autoritetą, užtenka pasakyti, kad jis visur mato vien velnią. Tada atrodo, jog tas žmogus visiškai nemato Dievo veikimo, perjautriai žiūri į pasaulį, kiekvienoje situacijoje eiško nuolat interveniuojančio piktojo. Prieš tokį teismą turėtų stoti ir šv. Jonas, kuris pirmajame skaitinyje net 4 kartus parašė „velnias” ir tik 4 kartus „Dievas” (tiek pat, neskaičiojant žodžio „Dievo” panaudoto kaip būdvardį).
Taigi, pats faktas, kad kažkas mato blogį ir tą, kuris nuo pradžios pasilieka nuodėmėje, nėra klaida.  Žinoma, pirma tokiam žmogui būtina eiti nuo pradžios iki pabaigos iš paskos Avinėlio (plg. 14,4). Tada tokio kaltinimo tikrai negalima priskirti prie Avinėlio darbų, o tam, kurio vardas turėtų atsirasti 5 kartą.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.