Pirmas Jėzaus stebuklas

Posted by in apmąstymas

Dievo gerumas ir dosnumas nepriklauso nuo mūsų ištikimybės Jam ar gebėjimo laikytis Jo nurodyto kelio. Kai nusidėdame ne Viešpats nusigręžia nuo mūsų, slepia savo malones, atima, ką jau buvo suteikęs, bet mes patys save darome nevertais Dievo dovanų, nuvertiname, ką mums yra paruošęs ir išsirenkame mažasius dalykus, kuriuos net substitutais mūsų svajonių pavadinti negalime. Tos „gerybės“ ne tik nenumalšina sielos troškimus, bet dar labiau atskleidžia jos tuštumą.

Viešpatie, paversk mano trapaus gyvenimo vandenį į kilnąjį šventumo vyną.