Alyvos  keitimas

Posted by in apmąstymas

Žinote apie Jėzų iš Nazareto, kurį Dievas patepė Šventąja Dvasia ir galybe? Įtarinėju, jog žinote. Kadangi Dievas buvo su Juo, Jisai vaikščiojo darydamas gera. (plg. Apd 10, 34-38).

Kartais varyklio alyvą reikia pakeisti. Nors katalikas yra šiek tiek „sudetingesnis kurinys” negu paprastas varyklis, jis irgi be patepimo neveikia. Šios dienos šventė primena mums, kad esame patepti Šventąja Dvasia ir įskiepti į Pateptąjį, Mesiją, Jėzų Kristų.
Jeigu „girdi”, jog kažkas traško tavo tikėjimo guoliuose šauk, kad ateitų Šventoji Dvasia apvalyti ir patepti galybės alyva.

Apmąstymą parašė br. Tomasz Szymczak OFM Conv.